VABETRA

Beheer & Onderhoud


Zowel aan de kant van de opdrachtgever als die van de opdrachtnemer;


 • Interim directie
 • Interim contract management
 • Begeleiding bij beheer & onderhoudsaanbestedingen
 • Begeleiding bij Implementatie en uitvoering van beheer & onderhoudscontracten
 • Controle van het uitgevoerde beheer & onderhoud
 • Opzetten van projectmanagement (-team)
 • Financieel doorlichten van lopende contracten
 • Beoordelen van offertes van aannemers, onderaannemers en leveranciers
 • Geven van beheer & onderhoudstrainingen (praktisch omgaan met NEN 2767 en contractvormen)Waarom zou u voor VABETRA kiezen?


 • Ervaring met het onderhouden en beheren van gebouwen in diverse sectoren van de Utiliteitsmarkt (zie referentielijst)


 • Gespecialiseerd in het beheer & onderhoud conform diverse contractvormen; inspanningsgericht, conditiegestuurd, prestatiegericht, risicogestuurd, maincontracting.


 • Adequaat inspringen op uw competentie- en onderbezettingsbehoeften


 • Beheersing van de beheer & onderhoud processen, vanaf operationeel t/m strategisch niveau.


 • Integraal, zowel op het gebied van de Bouwkunde, Werktuigbouwkunde (klimaattechniek), Electrotechniek, Brandbeveiliging en Transportinstallaties  (de zgn. Hardservices)


 • Goede samenwerking met collega's in de markt, in de loop der jaren heb ik een uitgebreid netwerk opgebouwd waar ik zonodig op terug kan vallen.


 • Jarenlang kennis en ervaring opgedaan in het managen van bedrijven en projectteams, m.n. op het gebied van beheer & onderhoud 


 • Omdat ik u ook kan adviseren op facilitair gebied, samenwerkingsverbanden aan te gaan met onderaannemers en leveranciers (de zgn. Softservices), hierdoor kunt u ook voor uw maincontracting bij mij terecht.
 • Gecertificeerd EP-U/W adviseur (Energie Prestatie adviseur utiliteit & woningbouw - bestaande bouw) waardoor energielabels afgemeld kunnen worden bij het RVO.
 • Conform de nieuwe NTA8800 methodiek
 • Ruime ervaring in het bepalen van maatregelen welke nodig zijn om te voldoen aan de wet- & regelgeving op het gebied van energie of om energieverbruik te besparenAdvies & Trainingen


RVB BOEI | NEN 2767 | EP-U/W | EML | EED


 • Uitvoeren van NEN 2767 inspecties & advies
 • Opstellen (D) MJOP (meerjaren onderhoudsplan)
 • Training: Hoe in de praktijk omgaan met de NEN 2767
 • Energie Labels - Woningen en Utiliteit bestaande bouw      (EP-U/W) conform de nieuwe NTA 8800 Methodiek
 • Maken en afmelden van energielabels
 • EML rapportages opstellen
 • EED rapportages opstellen 
 • Training: impact & mogelijkheden wet- & regelgeving energie 
Gediplomeerd RgdBOEI inspecteur & Adviseur

NEN 2767 gecertificeerd

EP-U/W (NTA8800) gediplomeerd


Geregistreerd in het RVGME (Register VastGoed Managers Experts)

Lid van SERTUM (Instituut Onderhoudskundigen Vastgoed)

QBIS geregistreerd

Aangesloten bij de Fedec (Federatie Energie Consultants) V A B E T R A

Vastgoed Beheer & Trainingen


Mail: info@vabetra.nl

Tel: 06-29597571